• heartfulness


    lær å meditere
Heartfulness meditasjon

Heartfulness er en enkel meditasjon som setter deg i kontakt med livsenergien i hjertet ditt.

Meditasjon er et speilbilde av bevisstheten - når du mediterer får du mulighet til å se inn i deg selv.

Prøv Heartfulness og erfar hvordan du kan forandre deg.

Forskning har påvist effekter av meditasjon


∗ Økt livskvalitet
∗ Bedre søvn
∗ Stimulering av immunsystemet
∗ Bedre konsentrasjonsevne
∗ Mindre stress

Meditasjon på hjertet

Når vi bruker vår egen bevissthet til å lære om oss selv, er det ofte som om tankene og følelsene våre er atskilt fra hverandre.
Når vi mediterer på hjertet føler vi oss i ett med naturen og vi utvikler en intuitiv forståelse. Meditasjon heler og forvandler oss.

      

∗ Din erfaring i sentrum
∗ Heartfulness meditasjon tilpasses ditt eget tempo
∗ Det er din egen erfaring som vil vise deg vei

Forutsetter kun din lyst til å prøve
Alle kan lære Heartfulness meditasjon - den eneste forutsetningen er din egen vilje til å forsøke.


Kontakt Oss