Heartfulness på nett (et utvalg)

 

Heartfulness Norge

Facebook : https://facebook.com/HeartfulnessNorway/

Instagram: https://instagram.com/heartfulnessnorway/

Twitter: https://twitter.com/heartfulnessnor

 

Heartfulness Globalt (på engelsk)

Nettside : https://heartfulness.org/en/

YouTube : https://www.youtube.com/c/Heartfulness/

 

Heartfulness kurs og apper (gratis)

3 Masterklasser :

https://heartfulness.org/en/masterclass/

Seanser og kurs : 

https://learning.heartfulness.org/

Heartsapp :

https://heartfulness.org/in/heartsapp/

Heart-in-Tune :

https://www.heartintune.org/

 

Heartfulness Yoga

https://heartfulness.org/yoga/

https://www.youtube.com/yoga4unity

 

Heartfulness meditasjon sentre

Kanha Shanti Vanam - India

https://kanha.sahajmarg.org

Vrads Sande - Danmark

https://www.vradssande.dk

 

Konferanse senter 

Kanha Shanti Vanam | Heartfulness center

https://www.youtube.com/watch?v=zJHI8mCLsfg

 

Heartfulness Grønn

Nettside : https://heartfulness.org/en/green/

Fremover i Naturen

https://www.youtube.com/watch?v=a3uNKtUrRNw&t=16s

En smak av Kanha Shanti Vanam - Et regenerativt fellesskap som utveksler innovasjon og ideer for å ta vare på mennesket og planeten.

https://www.heartfulnessmagazine.com/heartfulness-green/

Bærekraftig fellesskap - En oase av fred.

https://www.youtube.com/watch?v=cDF1glqFVjw

 

Litteratur og Tekster

Heartfulnesss bøker og blader, digitalt & papir (På engelsk)

https://hfnlife.com/collections/books

Heartfulness Magazine

https://www.heartfulnessmagazine.com

A Word, A Thought, A Question

https://www.heartfulnessmagazine.com/a-word-a-thought-a-question-subscription/

 

GLOBAL TRENER

Kamlesh D Patel (Daaji) 

https://www.daaji.org